Reserveringsvoorwaarden | Parc Sandur Emmen Sandur

Reserveringsvoorwaarden

De U.V.H. zijn de voorwaarden, waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven als hotels, restaurants en café’s horecadiensten vOnze reserveringen worden geaccepteerd onder de Uniforme Voorwaarden Horeca. erlenen en horeca overeenkomsten sluiten. De U.V.H. zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel in Den Haag. Voor een inzage in de specifieke voorwaarden klikt u hier.

Als u een reservering heeft geplaatst waarbij het aantal personen is gewijzigd, verzoeken wij u vriendelijk om ons uiterlijk 3 werkdagen van tevoren het definitieve aantal personen door te geven.

Bij facturatie berekenen wij € 5,70 administratiekosten en hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Parc Centrum Sandur houdt zich altijd aan de richtlijnen en maatregelen die er vanuit het kabinet worden afgegeven. Wij hanteren in al onze restaurants een QR code check. De reserveringen kunnen onder voorbehoud worden geplaatst.

Logo Parc Centrum Sandur

Volg ons op Social media!

×